NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISIEMS LIETUVIŠKIEMS UŽSAKYMAMS

Taisyklės ir sąlygos

Dr. Hemp Me CBD Lietuvoje

Adresas: Gedimino pr. 44a, Vilnius 01110

palaikymas@drhempme.com

“Dr. Hemp Me” neprisiima jokios atsakomybės dėl konkrečios šalies teisinių situacijų ir neteikia teisinių patarimų. Informuokite apie teisinį statusą savo šalyje, nes negalime garantuoti pristatymo. Kreipkitės į vietos valdžios institucijas, kad įsitikintumėte, ar galime siųsti į jūsų šalį.

Dr. Hemp Me interneto svetainę sudaro įvairūs drhempme.lt valdomi tinklalapiai. Drhempme.lt žiniatinklio svetainė jums siūloma su sąlyga, kad sutinkate su čia pateiktomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais be pakeitimų. Naudodamiesi drhempme.lt interneto svetaine, jūs sutinkate su visomis šiomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais.

Pranešimas

“Dr. Hemp Me” neteikia jokios medicininės pagalbos. Visas drhempme.lt svetainėje esantis turinys sukurtas tik informaciniais tikslais. Turinys nėra skirtas pakeisti profesionalią medicininę konsultaciją, diagnozę ar gydymą. Visada kreipkitės į gydytoją ar kitus kvalifikuotus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus dėl bet kokių klausimų, susijusių su sveikatos būkle. Niekada neignoruokite profesionalaus gydytojo patarimo arba neatidėliokite jo kreiptis dėl to, ką perskaitėte šioje svetainėje.

Šių naudojimo sąlygų keitimas

Dr. Hemp Me pasilieka teisę keisti terminus, sąlygas ir pranešimus, pagal kuriuos siūloma drhempme.lt Svetainė, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, susijusiais su drhempme.lt Svetainės naudojimu.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

“Dr. Hemp Me” interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines (toliau – susietosios svetainės). Susijusių svetainių drhempme.lt nekontroliuoja ir drhempme.lt neatsako už bet kurios Susijusios svetainės turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią Susijusiose svetainėse esančią nuorodą ar bet kokius Susijusių svetainių pakeitimus ar atnaujinimus. drhempme.lt neatsako už žiniatinklio transliacijas ar bet kokią kitą perdavimo formą, gaunamą iš bet kurios Susijusios svetainės. drhempme.lt pateikia šias nuorodas jums tik patogumo dėlei, o bet kurios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad drhempme.lt patvirtina svetainę ar yra susijęs su jos operatoriais.

Jokio neteisėto ar draudžiamo naudojimo

Naudodamiesi drhempme.lt žiniatinklio svetaine, jūs garantuojate drhempme.lt, kad nenaudosite drhempme.lt žiniatinklio svetainės jokiais tikslais, kurie yra neteisėti ar draudžiami šiomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais. Jūs negalite naudoti drhempme.lt žiniatinklio svetainės jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti drhempme.lt žiniatinklio svetainei, ją išjungti, apsunkinti ar sutrikdyti jos veikimą arba trukdyti kitai šaliai naudotis drhempme.lt žiniatinklio svetaine. Jūs negalite gauti ir nebandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiais būdais, kurie sąmoningai nėra prieinami ar numatyti drhempme.lt interneto svetainėje.

Ryšių paslaugų naudojimas

Dr. Hemp Me svetainėje gali būti skelbimų lentos paslaugos, pokalbių sritys, naujienų grupės, forumai, bendruomenės, asmeniniai tinklalapiai, kalendoriai ir (arba) kitos pranešimų ar bendravimo priemonės, skirtos leisti jums bendrauti su plačiąja visuomene ar grupe (toliau – “bendravimo paslaugos”), jūs sutinkate naudoti bendravimo paslaugas tik skelbti, siųsti ir gauti pranešimus ir medžiagą, kurie yra tinkami ir susiję su konkrečia bendravimo paslauga. Kaip pavyzdį, bet ne kaip apribojimą, jūs sutinkate, kad naudodamiesi komunikacijos paslauga, jūs: šmeižti, įžeidinėti, priekabiauti, persekioti, persekioti, grasinti ar kitaip pažeidinėti kitų asmenų teisėtų teisių (pvz., privatumo ir viešumo teisių). skelbti, skelbti, įkelti, platinti ar platinti bet kokią netinkamą, užgaulią, šmeižikišką, pažeidžiančią, nepadorią, nepadorią ar neteisėtą temą, pavadinimą, medžiagą ar informaciją.

Įkelti failų, kuriuose yra programinės įrangos ar kitos medžiagos, saugomos pagal intelektinės nuosavybės įstatymus (arba pagal privatumo ar viešumo teises), nebent jums priklauso arba kontroliuojate teises į juos arba esate gavę visus reikiamus sutikimus.
Įkelti failų, kuriuose yra virusų, sugadintų failų ar kitos panašios programinės įrangos ar programų, galinčių pakenkti kito kompiuterio veikimui.

Reklamuoti arba siūlyti parduoti ar pirkti bet kokias prekes ar paslaugas bet kokiais verslo tikslais, išskyrus atvejus, kai tokia komunikacijos paslauga specialiai leidžia tokius pranešimus.

rengti ar persiųsti apklausas, konkursus, piramidines schemas ar grandininius laiškus.
Atsisiųsti bet kokį kito Ryšių tarnybos naudotojo paskelbtą failą, kuris, kaip žinote arba pagrįstai turėtumėte žinoti, negali būti teisėtai platinamas tokiu būdu. Klastoti arba ištrinti bet kokius autorių atributus, teisinius ar kitus tinkamus pranešimus arba nuosavybės teises patvirtinančius žymėjimus ar ženklus, nurodančius įkeltame faile esančios programinės įrangos ar kitos medžiagos kilmę ar šaltinį.
riboti ar trukdyti kitiems naudotojams naudotis ir mėgautis Ryšių paslaugomis.

Pažeidinėti elgesio kodekso ar kitų gairių, kurios gali būti taikomos bet kuriai konkrečiai bendravimo paslaugai.

rinkti ar kitaip kaupti informaciją apie kitus asmenis, įskaitant el. pašto adresus, be jų sutikimo.

Pažeidinėti bet kokius galiojančius įstatymus ar taisykles.
drhempme.lt neįsipareigoja stebėti Bendravimo paslaugų. Tačiau drhempme.lt pasilieka teisę peržiūrėti į Bendravimo paslaugą patalpintą medžiagą ir pašalinti bet kokią medžiagą savo nuožiūra. drhempme.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo nutraukti jūsų prieigą prie bet kurios ar visų Bendravimo paslaugų dėl bet kokios priežasties.

drhempme.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, jei tai būtina, kad būtų įvykdytas bet koks galiojantis įstatymas, teisės aktas, teisinis procesas ar vyriausybinis prašymas, arba savo nuožiūra redaguoti, atsisakyti paskelbti ar pašalinti bet kokią informaciją ar medžiagą, visiškai ar iš dalies.

Visada būkite atsargūs teikdami bet kokią asmeninę informaciją apie save ar savo vaikus bet kurioje bendravimo tarnyboje.

drhempme.lt nekontroliuoja ir neremia bet kurioje komunikacijos tarnyboje esančio turinio, žinučių ar informacijos, todėl drhempme.lt konkrečiai atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su komunikacijos tarnybomis ir bet kokiais veiksmais, atsirandančiais dėl jūsų dalyvavimo bet kurioje komunikacijos tarnyboje. Vadybininkai ir šeimininkai nėra įgalioti drhempme.lt atstovai ir jų nuomonė nebūtinai atspindi drhempme.lt nuomonę. Į Bendravimo tarnybą įkeltai medžiagai gali būti taikomi paskelbti naudojimo, dauginimo ir (arba) platinimo apribojimai. Atsisiųsdami medžiagą esate atsakingi už tokių apribojimų laikymąsi.

Medžiaga, pateikta drhempme.lt arba paskelbta bet kurioje drhempme svetainėje.

drhempme.lt nepretenduoja į nuosavybės teisę į medžiagą, kurią jūs pateikiate drhempme.lt (įskaitant atsiliepimus ir pasiūlymus) arba skelbiate, įkeliate, įvedate ar pateikiate bet kurioje drhempme.lt interneto svetainėje ar su ja susijusiose paslaugose (toliau – “Pateikta medžiaga”).

Tačiau skelbdami, įkeldami, įvesdami, įvesdami, teikdami ar pateikdami savo Pateiktį, jūs suteikiate drhempme.lt, su ja susijusioms bendrovėms ir būtiniems sublicencijų turėtojams leidimą naudoti jūsų Pateikį, susijusią su jų internetinio verslo vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, teises: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, atgaminti, redaguoti, versti ir performatuoti jūsų Pateikį; ir skelbti jūsų vardą, susijusį su jūsų Pateitimi. Už jūsų pateiktos informacijos naudojimą, kaip numatyta šiame dokumente, nebus mokama jokia kompensacija. drhempme.lt neįsipareigoja skelbti ar naudoti bet kokią jūsų pateiktą informaciją ir gali bet kada pašalinti bet kokią informaciją savo nuožiūra. Skelbdami, įkeldami, įvesdami, pateikdami ar pateikdami savo Pateikimą, jūs garantuojate ir patvirtinate, kad jums priklauso arba kitaip kontroliuojate visas šiame skirsnyje aprašytas teises į savo Pateikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, visas teises, reikalingas pateikti, skelbti, įkelti, įvesti ar pateikti Pateikimą.

Atsakomybės atsisakymas

INFORMACIJOJE, PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE, PRODUKTAI IR PASLAUGOS, ĮTRAUKIAMOS Į DRHEMPME.lt INTERNETINĘ SITUACIJĄ ARBA PRIEINAMOS PER JĄ, GALI BŪTI NESEKUMENTAI AR TIPOGRAFINĖS KLAIDOS. ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA PERIODIŠKAI KEIČIAMA. DRHEMPME.LT IR (ARBA) JOS TIEKĖJAI BET KURIUO METU GALI TOBULINTI IR (ARBA) KEISTI DRHEMPME.LT INTERNETO SVETAINĘ. PATARIMAIS, GAUTAIS DRHEMPME.LT SVETAINĖJE, NEGALIMA REMTIS PRIIMANT ASMENINIUS, MEDICININIUS, TEISINIUS AR FINANSINIUS SPRENDIMUS, O DĖL KONKREČIŲ PATARIMŲ, PRITAIKYTŲ JŪSŲ SITUACIJAI, TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į ATITINKAMĄ SPECIALISTĄ. DRHEMPME.LT IR (ARBA) JOS TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL DRHEMPME.LT SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PRODUKTŲ, PASLAUGŲ IR SUSIJUSIOS GRAFIKOS TINKAMUMO, PATIKIMUMO, PRIEINAMUMO, SAVALAIKIŠKUMO IR TIKSLUMO BET KOKIAM TIKSLUI.

KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, VISA TOKIA INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI, PASLAUGOS IR SUSIJUSI GRAFIKA YRA PATEIKIAMA “TOKIA, KOKIA YRA”, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ. DRHEMPME.LT IR (ARBA) JOS TIEKĖJAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIA INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, PRODUKTAIS, PASLAUGOMIS IR SUSIJUSIA GRAFIKA, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS AR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDŽIAMUMO.

KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, JOKIU ATVEJU DRHEMPME.LT IR (ARBA) JOS TIEKĖJAI NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ AR BET KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ŽALĄ DĖL PRARASTO NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO, ATSIRADUSIĄ DĖL DRHEMPME.LT SVETAINĖS NAUDOJIMO AR VEIKIMO, VĖLAVIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS DRHEMPME.LT SVETAINE AR SUSIJUSIOMIS PASLAUGOMIS ARBA BET KOKIU BŪDU SU TUO SUSIJUSIĄ,
PASLAUGŲ TEIKIMU AR NESUTEIKIMU, BET KOKIA INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, PRODUKTAIS, PASLAUGOMIS IR SUSIJUSIA GRAFIKA, GAUTA PER DRHEMPME.LT SVETAINĘ, ARBA KITAIP ATSIRANDANČIA DĖL DRHEMPME.LT SVETAINĖS NAUDOJIMO, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JI PAGRĮSTA SUTARTIMI, DELIKTU, APLAIDUMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIP, NET JEI DRHEMPME.LT AR BET KURIS IŠ JOS TIEKĖJŲ BUVO INFORMUOTAS APIE ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ. KADANGI KAI KURIOSE VALSTYBĖSE (JURISDIKCIJOSE) NELEIDŽIAMA NETAIKYTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS. JEI ESATE NEPATENKINTI BET KURIA DRHEMPME.LT SVETAINĖS DALIMI ARBA BET KURIOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, JŪSŲ VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ YRA NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI DRHEMPME.LT SVETAINE.

Nutraukimas / prieigos apribojimas

drhempme.lt pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada ir be įspėjimo nutraukti jūsų prieigą prie drhempme.lt Svetainės ir susijusių paslaugų ar bet kurios jų dalies.

Bendra

Kiek tai leidžia įstatymai, ši sutartis reglamentuojama Lietuvos įstatymais, ir jūs sutinkate, kad visi ginčai, kylantys iš drhempme.lt svetainės naudojimo ar su ja susiję, būtų sprendžiami išimtinai teismuose.

Naudotis drhempme.lt interneto svetaine neleidžiama bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje negalioja visos šių nuostatų ir sąlygų nuostatos, įskaitant, bet neapsiribojant šia pastraipa.

Jūs sutinkate, kad tarp jūsų ir drhempme.lt neegzistuoja jokie bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykiai, atsirandantys dėl šios sutarties ar drhempme.lt žiniatinklio svetainės naudojimo. drhempme.lt šios sutarties vykdymas priklauso nuo galiojančių įstatymų ir teisinių procesų, ir jokia šios sutarties nuostata nenukrypsta nuo drhempme. drhempme.lt teisės vykdyti vyriausybės, teismo ir teisėsaugos institucijų prašymus ar reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimusi drhempme.lt žiniatinklio svetaine arba drhempme.lt pateikta ar surinkta informacija, susijusia su tokiu naudojimusi.

Jei kuri nors šios sutarties dalis bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama pagal galiojančius įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, pirmiau nurodytus garantijų atsisakymus ir atsakomybės apribojimus, tuomet negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata bus laikoma pakeista galiojančia, įgyvendinama nuostata, kuri labiausiai atitinka pradinės nuostatos tikslą, o likusi sutarties dalis liks galioti.

Jei čia nenurodyta kitaip, ši sutartis yra visas susitarimas tarp naudotojo ir drhempme.lt dėl drhempme.lt interneto svetainės ir ji pakeičia visus ankstesnius ar ankstesnius elektroninius, žodinius ar rašytinius naudotojo ir drhempme.lt pranešimus ir pasiūlymus, susijusius su drhempme.lt interneto svetaine.

Šios sutarties ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo spausdintas variantas yra priimtinas teisminėse ar administracinėse procedūrose, grindžiamose šia sutartimi ar su ja susijusiose, tokia pačia apimtimi ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, iš pradžių sukurti ir saugomi spausdintine forma.

Šalys aiškiai pageidauja, kad šis susitarimas ir visi susiję dokumentai būtų parengti anglų kalba.

Pranešimai apie autorių teises ir prekių ženklus

All contents of the drhempme.lt Web Site are Copyright © drhempme.lt and/or its suppliers. All rights reserved.

Prekių ženklai

Čia paminėti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos čia aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.

Pranešimai apie autorių teises ir prekių ženklus

ŠIOS FILIALO SĄLYGOS TAIKOMOS DR. HEMP ME SVETAINEI (HTTPS://WWW.DRHEMPME.LT/) IR VISOMS SUSIJUSIOMS SVETAINĖMS, PROGRAMOMS, PASLAUGOMS BEI VISIEMS PRODUKTAMS, PASIŪLYMAMS, PRISTATYMAMS IR PASLAUGŲ PRIEMONĖMS, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP PRIE JŲ PRIEINATE AR NAUDOJATĖS.

HEMP ME PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA UŽDRAUSTI TOLESNĘ AR TĘSTINĘ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SVETAINĖS BET KURIAM LANKYTOJUI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KURIAM NAUDOTOJUI, PAŽEIDUSIAM BET KURĮ ŠIŲ SĄLYGŲ ASPEKTĄ.

Visos nuorodos į “Dr. Hemp Me” reiškia “Dr. Hemp Me” parduotuvę, jos personalą, darbuotojus, subrangovus, agentus ir atstovus. Kaip tolesnio naudojimosi svetaine sąlyga “Dr. Hemp Me” naudotojai įsipareigoja laikytis toliau išdėstytų taisyklių.

Šiose taisyklėse ir sąlygose pateikiama labai svarbi informacija apie mūsų Partnerių programą ir jūsų naudojimąsi šia platforma. Prisijungdami prie mūsų Partnerių programos sutinkate laikytis čia pateiktų sąlygų. Jei nesutinkate su Taisyklėmis ir sąlygomis, neturite teisės naudotis mūsų svetaine ar paslaugomis ir negalite pirkti mūsų produktų.

Tinkamumas

Norėdami tapti Partneriu, aiškiai garantuojate, kad esate ne jaunesnis kaip aštuoniolikos (18) metų ir kad mūsų produktų ar paslaugų naudojimas yra teisėtas jūsų gyvenamojoje vietoje arba numatytoje paskirties vietoje. Užtikrinti atitiktį šiam reikalavimui yra jūsų atsakomybė. Mes nebūsime jums atsakingi už bet kokį šios sutarties nuostatos pažeidimą arba jūsų teritorijoje galiojančių įstatymų pažeidimą dėl to, kad naudojatės šia paslauga.

Partnerių įsipareigojimai

Suprantate, kad yra tam tikrų taisyklių, kurių turite nuolat laikytis, kad išliktumėte mūsų partnerių programoje. Savo nuožiūra galime atšaukti jūsų paraišką, jei nustatysime, kad jūsų svetainė netinkama mūsų programai. Mes taip pat galime atšaukti jūsų paraišką, jei pažeidžiate bet kurias čia pateiktas sąlygas. Jūs suprantate, kad turite būti žmogus. “Botais” ar kitais automatizuotais metodais registruotos paskyros neleidžiamos. Mes taip pat galime atšaukti jūsų paraišką, jei:

reklamuojate seksualinio pobūdžio medžiagą
Skatina smurtą
Skatina diskriminaciją dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus
propaguoja neteisėtą veiklą
įtraukia bet kokią medžiagą, kuri pažeidžia arba padeda kitiems pažeisti autorių teises, prekių ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises arba pažeidžia įstatymus
yra bet kokiu kitu būdu neteisėta, žalinga, grasinanti, šmeižikiška, nepadori, priekabiaujanti, rasiniu, etniniu ar kitokiu būdu mums nepriimtina, kaip mes patys nusprendžiame.
yra programinės įrangos atsisiuntimų, galinčių sudaryti sąlygas nukreipti komisinius iš kitų mūsų programoje dalyvaujančių filialų.

Jokiu būdu neturėtumėte kurti svetainės ar platformos, kurią valdote, aiškiai ar numanomai taip, kad ji konkuruotų, atrodytų kaip “Dr. Hemp Me” svetainė ar reprezentuotų “Dr. Hemp Me” svetainę, taip pat neturėtumėte kurti savo svetainės taip, kad klientai manytų, jog jūs esate “Dr. Hemp Me” ar bet kuri kita susijusi įmonė. Griežtai smerkiame tokią veiklą, nes manome, kad tai yra klaidingas mūsų platformos pristatymas.

Būdami “Dr. Hemp Me” filialų programos nariais, turėsite filialų prietaisų skydelio sritį, kurioje galėsite įsigyti įvairių mūsų produktų filialo URL.

Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime peržiūrėti jūsų nuorodų ir kodų patalpinimą ir patvirtinti jų naudojimą bei pareikalauti, kad pakeistumėte patalpinimą ar naudojimą taip, kad jis atitiktų jums pateiktas gaires. Suprantate, kad už savo svetainės priežiūrą ir atnaujinimą būsite atsakingi patys. Mes galime stebėti jūsų svetainę, jei manome, kad tai būtina, kad įsitikintume, jog ji yra atnaujinta, ir pranešti jums apie bet kokius pakeitimus, kurie, mūsų manymu, gali pagerinti jūsų veiklos rezultatus.

Jūs esate visiškai atsakingi už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų intelektinės nuosavybės ir kitų su jūsų svetaine susijusių įstatymų. Norėdami naudoti bet kurio asmens autorių teisėmis saugomą medžiagą, nesvarbu, ar tai būtų rašytinė medžiaga, ar vaizdas, ar bet koks kitas autorių teisėmis saugomas kūrinys, turite turėti aiškų leidimą.

Mes nebūsime jums atsakingi (ir tik jūs patys būsite atsakingi) už tai, kad naudodami kito asmens autorių teisėmis saugomą medžiagą ar kitą intelektinę nuosavybę pažeisite įstatymus ar trečiųjų šalių teises.

Skelbimas

Negalite naudoti jokios trečiosios šalies mokamos platformos ar panašaus pobūdžio reklamos su “Dr. Hemp Me” susijusiais raktažodžiais, įskaitant, be kita ko, “Dr. Hemp Me” prekės ženklo pavadinimą, produktų pavadinimus ar terminus “Google Adwords” mokamoje žiniasklaidoje.

Dr. Hemp Me teisės ir pareigos

Turime teisę bet kuriuo metu stebėti jūsų svetainę, kad nustatytume, ar laikotės šios Sutarties sąlygų. Galime jums pranešti apie bet kokius jūsų svetainės pakeitimus, kuriuos, mūsų nuomone, reikėtų padaryti, arba įsitikinti, kad jūsų nuorodos į mūsų svetainę yra tinkamos, ir toliau jums pranešti apie bet kokius pakeitimus, kuriuos, mūsų nuomone, reikėtų padaryti. Jei neatliksite pakeitimų savo svetainėje, kurie, mūsų nuomone, yra būtini, pasiliekame teisę nutraukti jūsų dalyvavimą “Dr. Hemp Me” partnerių programoje.

Dr. Hemp Me pasilieka teisę nedelsiant ir be įspėjimo nutraukti šią sutartį ir jūsų dalyvavimą Dr. Hemp Me Partnerių programoje, jei naudodamiesi Dr. Hemp Me Partnerių programa sukčiaujate arba bet kokiu būdu piktnaudžiaujate šia programa. Jei toks sukčiavimas ar piktnaudžiavimas nustatomas, “Dr Hemp Me” nebus atsakinga jums už jokius komisinius už tokius apgaulingus pardavimus.

Ši Sutartis pradedama vykdyti mums priėmus jūsų Partnerio paraišką ir galioja tol, kol ji nebus nutraukta.

Nutraukimas

Jūs arba mes galime nutraukti šią Sutartį KIEKVIENĄ KARTĄ, su priežastimi arba be jos, iš anksto raštu įspėję kitą šalį. Rašytinis pranešimas gali būti siunčiamas paštu, el. paštu arba faksu. Be to, ši Sutartis bus nedelsiant nutraukta jums ją pažeidus.

Modifikacija

Savo nuožiūra bet kuriuo metu galime keisti bet kurias šios Sutarties sąlygas. Tokiu atveju apie tai jums bus pranešta el. paštu. Pakeitimai gali apimti, be kita ko, mokėjimų tvarkos ir “Dr. Hemp Me” partnerių programos taisyklių pakeitimus.
Jei bet kuris pakeitimas jums nepriimtinas, vienintelė galimybė yra nutraukti šią Sutartį. Jūsų tolesnis dalyvavimas “Dr. Hemp Me’s Affiliate Program” programoje po pranešimo apie pakeitimus arba naujos Sutarties paskelbimo mūsų svetainėje reikš, kad sutinkate su pakeitimais.

Partnerių komisijos

Mes mokėsime jums sutartus komisinius už kiekvieną pardavimą, kuris bus atliktas per drhempme.LT svetainę naudojant jūsų partnerių nuorodą.
Sutartų komisinių apskaičiavimo pagrindas yra Produktų pardavimo pajamos, gautos iš pardavimų per www.drhempme.lt svetainę, naudojant jūsų partnerio nuorodą.
Maksimali nuolaida, kurią galite suteikti, yra 10 %. Dėl 10 % nuolaidos kodo kreipkitės į “Dr. Hemp Me”.
Atminkite, kad vienu metu jūsų klientas gali turėti tik vieną nuolaidos kodą. Jei klientas, naudodamasis partnerio nuoroda, pritaikys jūsų pateiktą nuolaidos kodą, ši nuolaida sumažins sutartų komisinių skaičių.
Tuo atveju, jei jūsų kliento užsakymas bus grąžintas, iš naujo pakoreguosime mokėtinus komisinius ateinantį mėnesį.

Didmeniniai užsakymai

Mūsų partnerių programa neapima didmeninių pirkimų. Mes nemokame partnerių komisinių už didmeninius užsakymus. Kaip didmenininkas negalite gauti komisinių už savo užsakymus per savo filialo nuorodą arba didmeninius užsakymus iš savo ar kitų didmenininkų sąskaitų.

MES NEGALIME GRĮŽTI ATGAL IR KOREGUOTI KOMISINIŲ, TODĖL PRAŠOME ĮSITIKINTI, KAD JŪSŲ REFERENTAI NAUDOJA JŪSŲ KODĄ ARBA NUORODĄ, KAI JIE UŽSAKO.

Komisiniai mokėjimai

Komisinius už praėjusį mėnesį mokame iki kito mėnesio 25 d. banko pavedimu, bet ne anksčiau, nei jūsų komisiniai pasiekia ne mažiau kaip 20 EUR.

Pavyzdžiui, komisiniai, gauti nuo balandžio 1 d. iki balandžio 31 d., išmokami gegužės 25 d.

Mokėjimų grafikas

Tol, kol jūsų dabartinis partnerių uždarbis viršija 20 USD, jums bus mokama kiekvieną mėnesį. Jei nuo paskutinio mokėjimo neuždirbote 20 USD, mes jums sumokėsime kitą mėnesį, kai peržengsite šią ribą.

Teisės pasirinkimas; jurisdikcija ir vieta

Šios Taisyklės ir sąlygos aiškinamos pagal Airijos įstatymus.

Užduotis

Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite perleisti šių Sąlygų ar perleisti bet kokių teisių ar perduoti bet kokių įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, visiškai ar iš dalies. Bet koks toks jūsų tariamas perleidimas ar delegavimas be atitinkamo išankstinio raštiško sutikimo bus niekinis ir neturės jokios galios. Mes galime perleisti šias Sąlygas ar bet kokias teises pagal jas be jūsų sutikimo ir be įspėjimo.